لاپاراسکوپی معده

دی ۲۵, ۱۳۹۶

لاپاراسکوپی رحم و تخمدان

متخصص در لاپاراسکوپی رحم و تخمدان داخل ناحیه لگن را با استفاده از لاپاراسکوپ می‌بیند. با این حال جراحی باز غالباً به برش بزرگی نیاز دارد. […]
  تماس با مطب