سزارین نی نی سایت

دی ۱۶, ۱۳۹۶

سزارین

آشنایی با جراحی سزارین و انواع آن سزارین در واقع به دنیا آوردن نوزاد از طریق جراحی شکم و رحم مادر است. در برخی موارد، تاریخ […]
  تماس با مطب